Myanmar, een Mystieke Wereld zonder Illusies
kaart van myanmar

Algemene voorwaarden

BOEK UW RONDREIS
Als u besloten heeft onze Birmarondreis te boeken, moet u zorgvuldig ons boekingsformulier invullen. Green Wood Travel kan ook uw visum voor Birma regelen. Hiervoor hebben we extra gegevens van u nodig.

U kunt via deze website online boeken, maar u kunt ook zelf ons boekingsformulier invullen. Vraag aan Green Wood Travel om u dit per e-mail toe te zenden. Voordat u het boekingsformulier invult, adviseren wij u eerst onze algemene voorwaarden te lezen.

Deelname, reisduur, reissom en annulering.
Het minimum aantal deelnemers voor de meeste meerdaagse rondreizen zoals die in ons programma worden aangeboden, is vier personen. Voor de rondreis in Birma is het minimum vijf personen. Indien onder omstandigheden (waaronder annuleringen) het aantal deelnemers niet wordt gehaald, gaat de reis in principe niet door.
Onder voorbehoud (bijvoorbeeld goedkeuring door luchtvaartmaatschappij en hotels) kan de reis in overleg met de deelnemers eventueel doorgang vinden met betaling van een supplement op de reissom. Indien een reis onverhoopt niet doorgaat tengevolge van een te gering aantal deelnemers, storten wij het betaalde terug.

Reisbegeleiding: lokale Thaise / Birmese gidsen, Engelssprekend. De Birma-reis is inclusief Nederlandse begeleiding vanaf 11 personen. Nederlandssprekende reisbegeleiding in Thailand kunt u tegen een meerprijs boeken.


Reissom: alle in onze programma's vermelde reissommen zijn per persoon en gelden bij twee personen per hotelkamer. Ze zijn voorts gebaseerd op prijzen, valutakoersen en belastingen zoals die bekend waren ten tijde van de samenstelling van het programma.

Green Wood Travel Co., Ltd behoudt zich het recht voor de reissom aan te passen als deze tengevolge van de prijswijzigingen van bijvoorbeeld tarieven, valutakoersen of belastingen moet worden verhoogd. Wij stellen de deelnemer(s) daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de zevende dag voor vertrek op de hoogte. Bij verhoging met meer dan 15% van de reissom heeft de deelnemer het recht de reisovereenkomst te ontbinden, met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij dit binnen vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededeling laat weten.

In de reissom zijn inbegrepen: alle vervoer, diensten en faciliteiten die aangegeven zijn in de omschrijving van de reis in het programma, uitgezonderd: verzekeringen, tax, brandstoftoeslagen, kosten reisdocumenten, zoals visa, fooien, niet in de reisbeschrijving opgenomen excursies (individueel of groepsgewijs) en uitgaven van persoonlijke aard.

Annulering: indien geld is overmaakt op onze Postbankrekening in Den Haag of bankrekening in Thailand en de geboekte reis wordt 21 dagen voor aankomst in Thailand geannuleerd, dan stort Green Wood Travel Co.,Ltd het ontvangen bedrag terug op de rekening van de klant in Nederland. Latere annuleringen moeten we per geval berekenen.
De annuleringskosten zijn afhankelijk van eventueel reeds uitgeschreven vlieg-, trein- of bustickets. Ook berekenen sommige hotels annuleringskosten. In de regel blijven deze annuleringskosten beperkt !
Bij terugstorten is Green Wood Travel Co.,Ltd niet aansprakelijk voor koersverlies en voor kosten van banktransfer. Een annuleringsverzekering is in ieder geval wenselijk voor de internationale vlucht van Nederland naar Thailand.

(Aan-) Betaling
Wij vragen een aanbetaling van 200 euro om een plaats voor u te reserveren op de Birmarondreis. Dit kunt u doen door het bedrag over te maken op onze ING-bankrekening in Den Haag, Nederland.
De betaling van het restant kan geschieden 6 weken voor vertrek. Natuurlijk kunt u ook het volledige bedrag in een keer betalen. Green Wood Travel Co.,Ltd accepteert geen betaling per creditcard voor de Birmarondreis!

Voor onze bankgegevens klik HIER !
Green Wood Travel is niet verantwoordelijk voor overmakingskosten die banken eventueel berekenen.

Korting
Wij bieden een speciale korting voor groepsboekingen met meer dan zes deelnemers. Neem contact op met Green Wood Travel en vraag naar de voorwaarden. Geen kinderkorting, 11 jaar of jonger, voor de Birmarondreis, wel voor het vliegticket Ams-Bkk!

Aansprakelijkheid
Flight Delay.Door het aangaan van de reisovereenkomst vrijwaart de deelnemer Green Wood Travel Co.,Ltd en de met Green Wood Travel Co.,Ltd. samenwerkende reisorganisaties uitdrukkelijk tegen aansprakelijkheid wegens schade geleden door diefstal, verlies, letsel of ongeval, berokkend aan de reizig(st)er, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, behoudens de rechtstreekse aansprakelijkheid van de betreffende rechtspersoon wegens grove nalatigheid of opzet. Ook wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die ontstaat door het gebruik maken van enige ter beschikking gestelde accommodatie, daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorvoertuigen, hotels, zwembaden enz. en schade geleden door vertragingen tengevolge van mechanische pech, gedwongen grensoverschrijdingen, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere niet aan de (reis)organisaties toe te rekenen oorzaken.
Bij wijzigingen en/of vertragingen in vluchtschema's van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de internationale Vervoersvoorwaarden voor lijndienst vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing. Deze voorwaarden zijn in het vliegticket vermeld.
ATTENTIE: Green Wood Travel verplicht alle klanten voordat ze met ons op rondreis gaan een reis-, medische- en andere typen verzekeringen af te sluiten in Nederland. Dit soort verzekeringen kan niet met gelijkwaardige werelddekking in Thailand of Zuidoost-Azië worden afgesloten. Deze verzekeringen kunt u voordelig afsluiten via onze website of bij uw verzekeringsagent.
Uw reisleider vraagt om een kopie van uw verzekering voor vertrek van de rondreis.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de reizig(st)er:

De deelnemer is verantwoordelijk voor:

 • het bezit van een geldig paspoort dat ten minste nog 7 maanden geldig is na aankomst in Thailand / Birma.
 • de gevolgen van het niet hebben, cq. niet verkrijgen van reisdocumenten, waaronder het weigeren van een visum, verplichte vaccinaties en dergelijke.
 • het niet op tijd verschijnen op vertrekdata en -tijden.
 • het in het bezit hebben en/of meenemen van stoffen en/of zaken waarvan het bezitten/ transporteren in strijd is met de voorschriften en regels gesteld door vervoerders, waaronder luchtvaartmaatschappijen.
 • het in het bezit hebben en/of meenemen van stoffen en/of zaken waarvan het bezit en/of transport in
  strijd is met de wetten van de landen die tijdens de geboekte reis worden bezocht. Het gaat hier om verboden, voorschriften en regels die aanzienlijk strenger zijn en veel strenger worden toegepast en bestraft dan in Nederland het geval is. Bezit, vervoer en gebruik zijn dan ook geheel voor eigen risico.
  Indien de genoemde stoffen en/of zaken toch worden aangetroffen, stelt de verantwoordelijke bezitter ervan zich bloot aan de mogelijkheid om onmiddellijk te worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de reis zonder recht op enige restitutie of vergoeding.
  Aanhouding door politie-, douane of andere autoriteiten is geheel voor rekening en risico van de betrokkene. De hoge kosten tengevolge van oponthoud voor de groep en voor de organisatie(s) worden op de betrokkene verhaald.
 • de gevolgen van illegale activiteiten, (waaronder bijvoorbeeld het niet volgen van wettelijke voorschriften, zoals verkeersregels en illegale grensoverschrijdingen) waarvoor hetzelfde geldt als hierboven omschreven.
 • wangedrag, waaronder wordt verstaan een gedrag dat direct of indirect dusdanig afbreuk doet aan het reis- en verblijfsgenot van de mede-reizig(st)ers dat zulks in redelijkheid niet door de medereizig(st)ers en/of de reisleiding behoeft te worden getolereerd, het niet opvolgen van (wettelijke) voorschriften en huisregels daaronder begrepen. Dergelijk wangedrag kan tot (verder) uitsluiten van de reis leiden.
 • zijn of haar persoonlijke bagage (te verzekeren!) en de omvang en het gewicht daarvan. Het maximum gewicht aan bagage staat op het vliegticket vermeld.

Algemeen
De deelnemer gaat door het aangaan van de reisovereenkomst akkoord met:

 • de bepaling dat Green Wood Travel Co., Ltd bij het niet doorgaan van de reis niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten.
 • de bepaling dat de deelnemer ten alle tijde verplicht is zich als een correct reiziger te gedragen en verplicht is de aanwijzingen van de reisorganisator of diens gemachtigde ter bevordering van een goede uitvoering van de reis na te leven.

De reizig(st)er dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek voor de terugreis bij de reisleiding te vergewissen van het juiste tijdstip van vertrek.
Verlengen van de reis is in principe altijd mogelijk: wij adviseren u echter reeds voor het vertrek uit Nederland of België te reserveren in verband met het bespreken van plaatsen in het vliegtuig.

Stichting Webshop Keurmerk
Green Wood Travel is lid van de TATWebshop Keurmerk De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die hun producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Met meer dan 2800 aangesloten webwinkels is de Stichting het grootste erkende Keurmerk van Nederland. De bij het Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels.

Per 1 juli 2012 zijn wij aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie met een eigen Geschillencommissie Webshop, geheel onafhankelijk van de Stichting Webshop Keurmerk. Daarmee genieten wij de erkenning van de Consumentenbond en de SGC. Tevens biedt de Stichting per 1 juli 2012 een nakomingsgarantie.


Klachten van consumenten
 • De consument kan eventuele klachten via het klachtenformulier op de contactpagina kenbaar maken aan de Stichting Webshop Keurmerk. Klachten worden direct in behandeling genomen.
 • De aanbieder zal aan de Stichting Webshop Keurmerk medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil.
Gegevensbeheer en privacy
 • De aanbieder houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Dit houdt onder meer in dat de aanbieder de daarvoor in aanmerking komende registraties
 • aanmeldt bij de Registratiekamer.
 • De aanbieder vermeldt waarom hij welke gegevens van de consument registreert.
 • De aanbieder vraagt de consument om toestemming voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens van de consument aan derden.
 • De aanbieder stuurt de consument alleen geadresseerd reclamemateriaal en/of verstrekt persoonsgegevens aan derden, indien de consument daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd.
 • De aanbieder biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De aanbieder vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.
 • De aanbieder maakt duidelijk waar en op welke wijze de consument de door hem geregistreerde gegevens kan inzien en desgewenst kan corrigeren of verwijderen.

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Iets anders...
Als er nog iets anders is wat u wilt weten, aarzel dan niet om met ons contact te nemen.

Green Wood Travel Co.,Ltd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reis, het reisprogramma, de reisroute, de accommodaties en de excursies.

Green Wood Travel Co., Ltd. © 2012

Kaart van Myanmar